Podróżujesz i chcesz zrobić zakupy w Polsce?


Czy wiesz, że jeśli nie masz stałego miejsca zamieszkania w UE możesz odzyskać podatek VAT od towarów zakupionych na terytorium UE i wywiezionych poza jej obszar.
Skorzystaj z procedury Zwrot VAT dla podróżnych.
• Zrób zakupy za minimum 200 złotych, w sklepie oznaczonym tym znakiem:

• W sklepie otrzymasz informację w języku: angielskim, niemieckim, rosyjskim
i polskim o zasadach zwrotu podatku VAT podróżnym. Wybierz i uzgodnij ze sprzedawcą formę w jakiej chcesz otrzymać zwrot podatku VAT (przelew bankowy, karta płatnicza, czek rozrachunkowy, gotówka).
• Aby przyspieszyć twoją odprawę na granicy, sprzedawca może dokonać zgłoszenia wystawionego Ci dokumentu  TAX FREE korzystając z naszego systemu elektronicznego „Zwrot VAT dla Podróżnych”.
• Jeżeli sprzedawca nie dokonał takiego zgłoszenia, możesz to zrobić samodzielnie, przy użyciu własnego tabletu, smartfona, przez  stronę internetową www.granica.gov.pl. 
Opuszczając nasz kraj udaj się do funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej ze swoim paszportem,  dokumentami TAX FREE potwierdzającymi Twoje zakupy oraz  tymi towarami, które wywozisz w  stanie nienaruszonym w swoim bagażu osobistym (funkcjonariusz może poprosić o przedstawienie towaru do kontroli).
Po sprawdzeniu zgodności Twoich danych zawartych w dokumencie TAX FREE z danymi
w okazanym funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej paszporcie, funkcjonariusz Służby Celno – Skarbowej, po ewentualnej kontroli wywożonych towarów potwierdzi ich wywóz poza terytorium UE. Z dokumentem TAX FREE zawierającym potwierdzenie wywozu towarów  możesz udać się do sprzedawcy, u którego kupiłeś towary w systemie TAX FREE lub do podmiotu pośredniczącego (jeśli sprzedawca z takim podmiotem ma zawartą umowę) po zwrot podatku VAT.
W celu usprawnienia i ułatwienia obsługi podróżnych w Systemie TAX FREE Krajowa Administracja Skarbowa zachęca podróżnych i sprzedawców do korzystania z systemu elektronicznego „Zwrot VAT dla Podróżnych”. Podróżny może po uzgodnieniu ze sprzedawcą skorzystać z bezgotówkowych form wypłaty kwoty zwracanego podatku VAT.