Białoruś
Białoruś
  WYJAZD Z RP

  PRZYJAZD DO RP
Rosja
Rosja
  WYJAZD Z RP

  PRZYJAZD DO RP
Ukraina
Ukraina
  WYJAZD Z RP

  PRZYJAZD DO RP
UkrainaUkraina
PRZYJAZD DO RP
Stan na:
2016-6-28
IC Biała Podlaska IC Przemyśl
Dorohusk
kamery PL - ok. 6000 metrów od przejścia
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Zosin
kamery PL - ok. 700 metrów od przejścia
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Dołhobyczów
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Hrebenne
kamery PL - ok. 1500 metrów od przejścia
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Budomierz
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Korczowa
kamery PL - wyjazd z RPkamery PL - przyjazd do RP
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Medyka
kamery PL - wyjazd z RPkamery PL - przyjazd do RP
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Krościenko
kamery PL - wyjazd z RPkamery PL - przyjazd do RP
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
<?php echo $ciezarowe;?> Szacunkowy czas oczekiwania na przekroczenie granicy [h]  5:00      1:00  0:00  2:00  0:00  0:00 
<?php echo $autokary;?> Szacunkowy czas oczekiwania [h]  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00 
<?php echo $osobowe;?> Szacunkowy czas oczekiwania na przekroczenie granicy [h]  3:00  2:00  2:00  4:00  2:00  2:00  2:00  0:00 
Średni czas przebywania po polskiej stronie granicy [h]  1:10  0:25  0:30  0:45  0:15  0:15  0:25  0:07 
Minimalny czas przebywania po polskiej stronie granicy [h]  0:40  0:20  0:05  0:25  0:10  0:05  0:10  0:04 
Czas odprawy na zielonym pasie po polskiej stronie granicy [h]  0:00  0:20  0:04  0:30  0:05  0:05  0:05  0:04 
Godzina aktualizacji: 08:02 07:53 08:04 07:59 07:03 07:13 07:17 07:08
2016-6-28 początek zmiany dziennej
Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce
kolor szary - brak danych.
Podgląd z kamer - Podgląd z kamer
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl ...
Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce


Szacunkowe czasy oczekiwania na przekroczenie granicy aktualizowane są 8 razy na dobę, informacje o ilości odprawionych pojazdów 2 razy na dobę na zakończenie każdej zmiany (dziennej oraz nocnej - co 12 godzin).
Uwaga! Informacje na temat czasu oczekiwania na przekroczenie granicy w KIERUNKU PRZYWOZOWYM DO Polski, kierownicy zmian Straży Granicznej i Służby Celnej uzyskują:
- od KIEROWCÓW I PODRÓŻNYCH
- od SŁUŻB GRANICZNYCH PAŃSTWA SĄSIEDNIEGO


Więcej informacji nt. sposobu ustalania szacunkowego czasu oczekiwania na przekroczenie granicy.