Zgodnie z informacją otrzymaną od Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Koroszczynie, we wrześniu 2021 r. zmianie ulegają godziny pracy posterunku granicznej kontroli weterynaryjnej w Koroszczynie.

nocy z 4/5, 5/6, 7/8, 10/11, 12/13 i 19/20 września 2021 r. (w godz. 19 – 7) posterunek kontroli weterynaryjnej w Koroszczynie nie będzie przeprowadzał granicznych kontroli weterynaryjnych.