Służby graniczne Ukrainy poinformowały, że w okresie od 16 marca 2020 r., od godziny 0.00, Ukraina wprowadza ograniczenia w ruchu granicznym dla cudzoziemców.

Od 16 marca, od godz. 00.00, do 3 kwietnia 2020 r. zostanie wprowadzony tymczasowo zakaz wjazdu na Ukrainę dla cudzoziemców oraz osób bez obywatelstwa tego kraju. Zakaz nie będzie obejmował osób, które posiadają prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Ukrainy, ich małżonków i dzieci obywateli Ukrainy. Zakaz nie obejmie również pracowników zagranicznych misji dyplomatycznych i konsularnych akredytowanych na Ukrainie, członków ich rodzin, kierowców oraz personelu obsługi i członków załóg, oficjalnych przedstawicieli misji międzynarodowych oraz innych organizacji – za zgodą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.