Została uruchomiona nowa usługa, która pozwala podróżnemu przygotować się do wszelkich formalności, wymaganych przy odprawie celnej i granicznej.
Jest to interaktywne narzędzie, dostępne na portalu www.granica.gov.pl . Wybierając zakładkę "Jak przekroczyć granicę" podróżny zapozna się z wirtualnym przewodnikiem, który przeprowadzi go przez wybrane przejście graniczne, wskazując informacje i dokumenty niezbędne do odprawy granicznej oraz celnej. Usługa startuje w języku polskim następnie będzie uzupełniona o język rosyjski, niemiecki oraz angielski. Przewodnik dedykowany jest podróżnym przekraczającym granicę samochodem osobowym, autokarem lub pieszo.
Portal www.granica.gov.pl jest pierwszym portalem informacyjnym redagowanym wspólnie przez Krajową Administrację Skarbową i Straż Graniczną i jednocześnie jedną z pierwszych w UE inicjatyw w tym obszarze. Stanowi realizację długofalowej strategii innowacyjnego podejścia do klienta, którym jest podróżny, dostarczając zintegrowaną informację na temat zasad przekraczania granicy. Zmiana formuły serwisu granicznego jest zgodna z założeniami koncepcji zakładającej jak najdalej idącą współpracę służb zaangażowanych w obsługę ruchu granicznego.
Uruchomienie wszystkich usług serwisu pomaga także turystom w przekraczaniu granicy drogowej w okresie intensywniejszego ruchu związanego z sezonem wypoczynkowym - wakacji.