Białoruskie służby celne poinformowały Krajową Administrację Skarbową o awarii systemów informatycznych na przejściach granicznych:  Bruzgi – Kuźnica, Berestowica – Bobrowniki, Kozłowicze – Kukuryki (Koroszczyn).
W związku z awarią występują ograniczenia w liczbie odprawianych samochodów ciężarowych w obu kierunkach (wjazd do RP i wyjazd z RP), skutkujące wydłużeniem czasu oczekiwania na odprawę.
Aktualizowane 8 razy na dobę czasy oczekiwania na odprawę na kierunku wyjazd z Polski można śledzić na stronie internetowej granica.gov.pl.