Na polsko-ukraińskim przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin występują utrudnienia w przekraczaniu granicy przez pojazdy osobowe i ciężarowe. Jest to wynikiem prowadzonej od 1 lipca 2021 r. reorganizacji Służby Celnej Ukrainy. Utrudnienia mogą potrwać około tygodnia.

Zmiana struktur ukraińskiej Służby Celnej wiąże się z czasowymi brakami kadrowymi po stronie ukraińskiej. Przekłada się to na spowolnienie tempa odpraw zarówno na kierunku wywozowym z Polski, jak też przywozowym do Polski. 

Jak informują przedstawiciele Służby Celnej z przejścia granicznego w Jagodzinie (UA) - utrudnienia prognozowane są na około 5 dni. Z uwagi na zbliżający się weekend i wzrost ruchu towarowego mogą być szczególnie odczuwalne dla kierowców pojazdów ciężarowych.

W związku z wydłużająca się kolejką pojazdów ciężarowych oczekujących na wyjazd z Polski kierownictwo Izby Administracji Skarbowej w Lublinie na bieżąco monitoruje sytuację i podejmuje interwencje po stronie ukraińskiej, by jak najszybciej przywrócić płynne funkcjonowanie przejścia Dorohusk-Jagodzin.

Kierowców zachęcamy do śledzenia serwisu www.granica.gov.pl i aplikacji „Mobilna granica”, gdzie można sprawdzić bieżące informacje o szacunkowym czasie oczekiwania na odprawę na poszczególnych przejściach granicznych.

Jednocześnie informujemy, że w związku z reformą ukraińskich struktur celnych - w najbliższych dniach utrudnienia w płynności odpraw mogą dotyczyć także innych przejść na granicy z Ukrainą.