Zgodnie z informacją otrzymaną z Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie w niżej wymienionych terminach 2021 roku planowane są inwestycje i prace remontowe na przejściach granicznych w woj. lubelskim. W trakcie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych należy spodziewać się utrudnień w ruchu w obszarze przejść granicznych.

Terminy realizacji zadań mogą ulec zmianie.

Drogowe Przejście Graniczne Koroszczyn

 • lipiec – sierpień 2021 r. -  remont ogrodzenia drogi celnej
 • wrzesień 2021 r. – remont płyty betonowej przejścia (II etap).

Drogowe Przejście Graniczne Terespol

 • czerwiec – sierpień 2021 r. – remont dachu budynku głównego
 • sierpień – wrzesień 2021 r. – remont pomieszczeń sanitarnych w budynku kontroli specjalnej 2a.

Drogowe Przejście Graniczne Sławatycze

 • maj – czerwiec 2021 r. – remont koryt zlewowych i rur spustowych na wiatach
 • czerwiec – wrzesień 2021 r. – remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej.

Drogowe Przejście Graniczne Dorohusk 

 • maj – sierpień 2021 r. – remont pawilonów odpraw użytkowanych przez Służbę Celno-Skarbową i Straż Graniczną
 • maj – sierpień 2021 r. – remont pomieszczeń biurowych budynku kontroli szczegółowej i budynku nr 1
 • czerwiec 2021 r. – dokończenie dachu budynku kontroli szczegółowej (II etap)
 • czerwiec – sierpień 2021 r. – remont odwodnienia liniowego
 • sierpień – listopad 2021 r. – przebudowa części jezdnej płyty dla samochodów ciężarowych na kierunku wyjazdowym z Polski (III etap)
 • sierpień – grudzień 2021 r. – budowa budynku służb fitosanitarnych
 • wrzesień 2021 r. – remont nawierzchni betonowej przejścia.

Drogowe Przejście Graniczne Zosin

 • czerwiec 2021 r. – wykonanie tynków w budynku głównym.

Drogowe Przejście Graniczne Dołhobyczów

 • maj 2021 r. – naprawa bramy przesuwnej przy budynku kontroli szczegółowej
 • maj – lipiec 2021 r. – zabezpieczenie antykorozyjne koryt grzewczo-ściekowych na wiacie W3A

Drogowe Przejście Graniczne Hrebenne

 • czerwiec 2021 r. – odtworzenie oznakowania poziomego
 • czerwiec – sierpień 2021 r. – remont nawierzchni betonowych
 • czerwiec – sierpień 2021 r. – remont odwodnienia liniowego
 • sierpień – grudzień 2021 r. – rozbudowa budynku kontroli szczegółowej dla samochodów osobowych – roboty wykończeniowe.