Zgodnie z informacją otrzymaną z Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w dniach 24 – 27 listopada 2020 r. na terminalu odpraw towarowych w Koroszczynie będą prowadzone prace remontowe na śluzie 7.2 (remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej). Na czas remontu śluza będzie wyłączona z ruchu. 

Prowadzone prace remontowe mogą spowodować wydłużenie czasu odpraw.

Jest to kolejny etap prac remontowych na terminalu w Koroszczynie.