Informujemy, że po polskiej stronie przejścia granicznego Koroszczyn-Kozłowicze wzrasta liczba pojazdów ciężarowych oczekujących na wyjazd z Polski.
Z informacji pozyskanych od służby granicznej Białorusi, utrudnienia w płynności odpraw wynikają z ograniczonych na ostatnich zmianach możliwości przyjmowania pojazdów przez białoruską straż graniczną. 
Strona polska jest w kontakcie ze stroną białoruską i podejmuje działania aby jak najszybciej usprawnić odprawy.