W dniu 28 maja 2020 r. Strona Ukraińska przekazała, że na podstawie obowiązującego ustawodawstwa na Ukrainie od 01 czerwca 2020 r. zostaną wprowadzone ograniczenia ruchu pojazdów o masie całkowitej ponad 24 tony i naciskiem na oś powyżej 7 ton z wyjątkiem środków transportu realizujących przewozy szybko psujących się towarów, żywych zwierząt i ptaków oraz przewozów związanych z zapobieganiem lub likwidacją skutków sytuacji nadzwyczajnych. Przedmiotowe ograniczenie wiąże się z występowaniem temperatury powietrza przekraczającej 28 ° C.