Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezydenta Miasta Chełm od 24 lutego 2020 r. do listopada 2021 r. należy spodziewać się utrudnień w ruchu na drodze krajowej nr 12, w granicach administracyjnych miasta Chełm. Utrudnienia spowodowane będą pracami budowlanymi (przebudowa drogi).

Ruch tranzytowy i lokalny będzie możliwy tylko jednym pasem jezdni dwukierunkowej.  

Jednocześnie, zgodnie z informacją wykonawcy inwestycji, od 17 lutego 2020 r. nie będzie możliwy przejazd przez miasto Chełm pojazdów nienormatywnych.

Prosimy przewoźników realizujących przewozy międzynarodowe o uwzględnienie ww. utrudnień przy planowanym przekraczaniu granicy.