Wydłuża się czas oczekiwania na przejściach granicznych z Ukrainą

  • W dalszym ciągu wydłużony jest czas oczekiwania na odprawę graniczną samochodów ciężarowych na drogowych przejściach granicznych z Ukrainą.
  • Bezpośredni wpływ na zaistniałą sytuację mają m.in. wdrażane zmiany w funkcjonowaniu służb celnych Ukrainy oraz wzmożone powroty obywateli Ukrainy w związku ze zbliżającym się okresem świąteczno-noworocznym.

W dalszym ciągu wydłużony  jest czas oczekiwania na odprawę graniczną samochodów ciężarowych na drogowych przejściach granicznych z Ukrainą. Bezpośredni wpływ na zaistniałą sytuację, w konsekwencji na tempo obsługi granicznej, mają wdrażane zmiany w funkcjonowaniu służb celnych Ukrainy, wykorzystywanie dodatkowych zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy na terytorium RP przez przewoźników ukraińskich oraz wzmożone powroty obywateli Ukrainy w związku ze zbliżającym się okresem świąteczno-noworocznym.

Służby graniczne utrzymują optymalny poziom obsługi ruchu towarowego i osobowego, w ilościach przekraczających ustalone dla przejść granicznych, normy.

Na kierunku wyjazdowym z RP pełni służbę maksymalna liczba funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

W związku z powyższym zachęcamy do śledzenia serwisu www.granica.gov.pl oraz aplikacji „Mobilna granica”, gdzie można znaleźć m.in. bieżące informacje o szacunkowych czasach oczekiwania na odprawę na poszczególnych przejściach granicznych.