W związku z remontem nawierzchni bitumicznej na terenie drogowego przejścia granicznego w Kukurykach od dnia 20.12.2019r.  wystąpią czasowe ograniczenia w ruchu pojazdów nienormatywnych. W związku z powyższym w tym okresie będą się mogły odbywać przejazdy pojazdów nienormatywnych bez konieczności uzgadniania trasy przejazdu na kierunku wjazdowym do Polski o następujących parametrach: szerokość - 3,50 m na poziomie jezdni  (na wysokości 0,75-4,10 m), wysokości - 4,55 m, długości - 30,00 m, masa całkowita z ładunkiem - 60 t, nacisk na oś - 11,5 t. W przypadku przekroczenia któregokolwiek z parametrów należy dokonać uzgodnienia trasy przejazdu pojazdów nienormatywnych z kierownikiem Drogowego Przejścia Granicznego w Kukurykach.