Od 4 grudnia br. na terenie Oddziału Celnego w Koroszczynie rozpoczną się prace związane z remontem nawierzchni na płycie wschodniej – przywozowej z Białorusi.   
 
W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu oraz czasowo ulegnie zmianie organizacja ruchu.  Planowany termin zakończenia prac remontowych – koniec stycznia 2020 r.