Od 28 listopada br. na terenie Oddziału Celnego     w Koroszczynie rozpoczną się prace związane z   remontem nawierzchni przed wagami na kierunku przywozowym. 

     W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu, również w zakresie przemieszczania pojazdów nienormatywnych. Planowany termin zakończenia prac remontowych – 16 grudnia br.

 

     Ponadto 4 grudnia br. w godzinach 12.00 – 15.00 mogą wystąpić w Oddziale Celnym w Koroszczynie utrudnienia związane z planowanym usunięciem usterki zasilania energetycznego.