granica.gov.pl

Sposób ustalania szacunkowego czasu oczekiwania

 

 

Sposób ustalania szacunkowego czasu oczekiwania na rozpoczęcie odprawy

 

 

1. Szacunkowy czas w wywozie z RP

Szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy określany jest w sposób następujący:

 

 

X - Szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy podany w pełnych godzinach.

Y - średnia liczba pojazdów odprawianych na zmianie.

Z - łączna liczba pojazdów znajdujących się przed przejściem granicznym i na przejściu granicznym.

12h - czas trwania zmiany.

 

Przykład:

W Oddziale Celnym Drogowym w Kuźnicy na przejściu granicznym znajduje się 90 pojazdów ciężarowych, natomiast przed przejściem granicznym oczekuje 20 samochodów ciężarowych;  średnia liczba pojazdów ciężarowych odprawianych na zmianę w w/w oddziale wynosi 200; zatem Szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy w powyższym przypadku wynosi:

 

  

Uwaga: Wyliczony czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że końcówki czasu wynoszące mniej niż 0,5 godz. pomija się, a końcówki czasu wynoszące 0,5 godz. i więcej podwyższa się do pełnych godzin.

 

 

2. Szacunkowy czas w przywozie do RP

 

Uwaga! Szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy określany jest w sposób następujący:

-    informacje na temat czasu oczekiwania na rozpoczęcie odprawy kierownicy zmian Straży Granicznej i Służby Celnej uzyskują odrębnie od służb granicznych i celnych państwa Sąsiedniego oraz od podróżnych;

 

-    na podstawie uzyskanych danych kierownicy zmian uzgadniają szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy.

Czasy oczekiwania mają charakter szacunkowy i są podawane zgodnie z harmonogramem ich aktualizacji, przez co mogą nie uwzględniać chwilowych dynamicznych zmian sytuacji na przejściu granicznym.