Punkt kamerowy Kuźnica

IAS Białystok, wyjazd z RP, droga nr 19
przejście graniczne

100%    150%    200%    
Z przyczyn technicznych podląd jest niedostępny