Punkt kamerowy Bobrowniki

IAS Białystok, wyjazd z RP, droga 65
przejście graniczne

100%    150%    200%    

Obraz z kamery