W poniedziałek 25 kwietnia br. na terenie drogowego przejścia granicznego w Dorohusku rozpoczną się prace związane z  naprawą  nawierzchni z kostki brukowej na kierunku wyjazdowym z Polski. Spowoduje to czasowe wyłączenie z użycia parkingu buforowego. 

Zakres prac dotyczy ruchu ciężarowego na odcinku od szlabanu wyjazdowego z Polski do wag dynamicznych. 

Przewidywany termin zakończenia prac naprawczych to 12 maja 2022 r.

Zachęcamy do śledzenia serwisu www.granica.gov.pl, prezentującego m.in. bieżące informacje o szacunkowych czasach oczekiwania na rozpoczęcie odprawy w poszczególnych przejściach granicznych.