Od 1 października 2021 r. na drogowym przejściu granicznym w Hrebennem rozpoczną się prace remontowe obejmujące remont nawierzchni betonowej i odwodnienia liniowego. Może to powodować duże utrudnienia w ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych na kierunku przywozowym do Polski i wywozowym z Polski.

Jednocześnie Zarząd Obsługi Przejść Granicznych poinformował , że z uwagi na prowadzone remonty wystąpią utrudnienia w przekraczaniu granicy przez pojazdy nienormatywne. Szerokość pojazdów przekraczających granicę ograniczona jest do 3,5 m.
 
Zakończenie prac remontowych planowane jest 6 grudnia 2021 r.