Zgodnie z informacją otrzymaną z Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w dniach 18 – 24 listopada 2020 r. na terminalu odpraw towarowych w Koroszczynie będą prowadzone prace remontowe na śluzie 8.2. Na czas remontu śluza będzie wyłączona z ruchu.

Prowadzone prace remontowe mogą spowodować wydłużenie czasu odpraw.

Jest to kolejny etap prac remontowych na terminalu w Koroszczynie.