W terminie od 15 maja do końca sierpnia br. w drogowym przejściu granicznym w Zosinie mogą wystąpić czasowe utrudnienia w odprawie granicznej na kierunku wjazdowym do RP w związku z planowanymi w tym okresie pracami remontowymi.