Informujemy, że 20 lutego 2019 r. na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy rozpoczęły się prace związane z rozbudową ww. przejścia, a w szczególności przebudową i budową nowych pawilonów odpraw kontroli paszportowo-celnej dla samochodów ciężarowych oraz budową dodatkowych pasów ruchu na wjazd i wyjazd do i z Polski.  Prowadzone prace budowlane na przejściu granicznym w Kuźnicy spowodują tymczasową zmianę organizacji ruchu oraz utrudnienia przy przekraczaniu granicy państwowej przez wszystkie środki transportu, w szczególności pojazdów ciężarowych. Podróżnych, kierowców oraz przewoźników prosimy o uwzględnienie powyższej informacji przy planowaniu przekraczania granicy polsko-białoruskiej i wcześniejsze zapoznawanie się z szacunkowymi czasami oczekiwania na odprawę, publikowanymi w serwisie granica.gov.pl. Zakończenie prac budowlanych zaplanowane jest na 31 marca 2020 r.