Aktualizacja, wtorek 27 listopada 2018 r. godz. 12.33

Przedstawiciele Państwowej Służby Granicznej Ukrainy oraz Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy na spotkaniu z przedstawicielami Służby Skarbowo-Celnej i Straży Granicznej potwierdzili zakończenie blokady przejść granicznych w: OC Dorohusk, OC Hrebenne, OC Zosin, OC Dołhobyczów, OC Korczowa i OC Medyka.

 

Ruch samochodów ciężarowych i osobowych został wznowiony w przywozie i wywozie, we wszystkich kategoriach.