W dniach 9 - 31 lipca br. na płycie południowej i północnej przejścia granicznego w Dorohusku prowadzone będą prace remontowe, tj. remont nawierzchni asfaltowej. W związku z powyższym czasowo zmieniona będzie organizacja ruchu. Mogą też występować utrudnienia w płynności odpraw podróżnych i środków transportu.

       Ważne: w dniach 16-19.07.2018 r. wystąpią ograniczenia w ruchu pojazdów ponadgabarytowych.

    Jednocześnie zachęcamy osoby przekraczające granicę do korzystania z serwisu www.granica.gov.pl, prezentującego m.in. bieżące informacje o szacunkowych czasach oczekiwania na odprawę na poszczególnych przejściach granicznych.