W dniach 09.07 - 31.07.2018r. w drogowym przejściu granicznym w Dorohusku  przeprowadzone zostaną prace remontowe nawierzchni bitumicznej płyty północnej i południowej. Z uwagi na fakt, że prace skoncentrowane będą bardziej na płycie południowej, mogą wystąpić okresowe utrudnienia w ruchu osób i środków transportu na kierunku wyjazdowym z RP.