Nadbuzanski Oddział Straży  Granicznej uzyskał informacje od Strony Ukrainskiej,  iż Państwowa Agencja Dróg Publicznych Ukrainy w celu zminimalizowania zniszczeń pokrycia asfaltowego dróg przy występowaniu wysokich temperatur powyżej 28 stopni Celsjusza  wprowadziła ograniczenia ruchu dla środków transportu o masie całkowitej  powyżej 24 toni naciskiem na oś powyżej 7 ton.

Powyższych ograniczeń nie stosuje  się  do środków transportu przewozach ładunki niebezpieczne,  szybko psujące się,  żywe zwierzęta i ptaki, a także przy przewozach związanych z zapobieganiem i usuwaniem skutków  sytuacji nadzwyczajnych