Od 23 czerwca br. przywrócony zostanie ruch graniczny w niżej wymienionych drogowych przejściach granicznych na polsko - ukraińskim odcinku granicy państwowej:

1.            Dołhobyczów – Uhrynów,

2.            Zosin – Ustiług,

3.            Krościenko – Smolnica.