W dniu 12 lutego Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski podpisał umowy dotyczące realizacji dwóch projektów związanych z remontem drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy. Umowy zostały podpisane z dwiema wybranymi w przetargach firmami, które będą realizować te prace. Koszt inwestycji to blisko 18,5 mln zł.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na usprawnienie obsługi przejścia granicznego zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo odpraw celnych i granicznych. W ramach inwestycji zostanie zwiększona liczba pasów drogowych wjazdowych i wyjazdowych z dwóch obecnie istniejących do czterech. Rozbudowane będą pawilony kontroli celno-paszportowej oraz powstaną dodatkowe wagi dynamiczne  na kierunku wjazdowym i wyjazdowym z RP. Zbudowana zostanie również m.in. stalowa wiata chroniąca przed opadami atmosferycznymi miejsce kontroli, powstanie nowy układ ogrodzeń oraz niezbędna infrastruktura techniczna.

W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a także KAS i Straży Granicznej w osobach Dyrektora IAS w Białymstoku Wojciecha Orłowskiego oraz Komendanta POSG w Białymstoku płk. SG Grzegorza Biziuka.

Prace budowlane na przejściu mają się zakończyć w marcu 2020 r, a realizacja projektów w lipcu 2020 r. Środki finansowe na realizację przedsięwzięć pochodzą z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 i z budżetu Wojewody Podlaskiego na 2019 rok.