Jak wynika z informacji uzyskanych przez polską Służbę Celno-Skarbową, od 1 stycznia 2019 r. wprowadzone zostaną zmienione zasady bezcłowego przywozu do krajów Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU) towarów na własny użytek. Podstawą przedmiotowych zmian jest Decyzja Rady  Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej  wydana w dniu 1 listopada 2018 r.

Nowe przepisy, dotyczące bezcłowego przywozu towarów na własny użytek odnoszą się do importu towarów drogą lądową i koleją, środkami transportu morskiego i rzecznego, a także pieszo. W przypadku przekroczenia ustalonych wartości wwozu bezcłowego, podróżny będzie obowiązany uiścić opłatę w wysokości 30% wartości towaru, ale nie mniej niż 4 euro za kilogram wagi towaru przekraczającego określone wartości i / lub normy masy.

W celu preferencyjnego-bezcłowego traktowania wwożonych towarów, konieczne jest uznanie przez organy celne Federacji Rosyjskiej przywożonych towarów jako towary do użytku osobistego (nie handlowego), a klasyfikacja ta jest dokonywana na podstawie: ustnego lub pisemnego (deklaracja celna) oświadczenia pasażera; charakteru i ilości towarów; częstotliwości przewozu przemieszczanie towarów przez granicę celną przez  osobę lub na jej adres.

Normy bezcłowego importu towarów do użytku osobistego w FR:

1. Transport drogowy, morski, kolejowy: 

• do 31 grudnia 2018 r. – towary o wartość nie przekraczającej kwoty 1500 Euro, i (lub) których waga nie przekracza 50 kg;

• od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – towary o wartości nie przekraczającej kwoty równej 1000 Euro, i (lub) których waga nie przekracza 50 kg;

• od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – towary o wartości nie przekraczającej równowartości 750 Euro, i (lub) których waga nie przekracza 35 kg;

• po 1 stycznia 2021 r. - towary o wartości nieprzekraczającej 500 Euro i (lub) których waga nie przekracza 25 kg.

2. Towary dostarczane przez przewoźnika:

• do 31 grudnia 2018 r. – towary o wartości nie przekraczającej kwoty równej 1000 Euro, i (lub) których waga nie przekracza 31 kg przy wwozie na adres jednej osoby;

• od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.- towary  o wartości nie przekraczającej kwoty równoważnej 500 Euro i (lub) których waga nie przekracza 31 kg w ciągu miesiąca kalendarzowego dla jednej osoby;

• po 1 stycznia 2020 r. - towary o wartości nieprzekraczającej 200 Euro i (lub) o wadze nieprzekraczającej 31 kg.

3. Przesyłki wysyłane pocztą międzynarodową:

• do 31 grudnia 2018 r. - towary, których wartość nie przekracza kwoty równej 1000 Euro, i (lub) masa brutto nie przekracza 31 kg przy przywozie do osoby fizycznej w ciągu miesiąca kalendarzowego;

• od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. - towary, których wartość nie przekracza kwoty 500 euro i (lub) waga bruttonie przekracza 31 kg w miesiącu kalendarzowym dla jednej osoby;

• po 1 stycznia 2020 r. - towary, których wartość nie przekracza kwoty równej 200 Euro i (lub) waga brutto nie przekracza 31 kg.

4. Transport lotniczy - bez zmian: towary  o wartości nie większej niż 10 000 EUR  i (lub) których waga nie przekracza 50 kg.

Normy importu tytoniu, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych oraz wykaz towarów zabronionych do importu na teren FR nie ulegają zmianie.