19 stycznia br. w Korczowej, odbyło się spotkanie podsumowujące 20 - letnią działalność drogowego przejścia granicznego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i innych służb.

W spotkaniu podsumowującym 20. letnią działalność przejścia granicznego brali udział przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, byli funkcjonariusze związani z tym miejscem oraz reprezentanci innych służb działających na jego terenie. Podsumowanie było okazją do zaprezentowania filmu o historii przejścia granicznego w Korczowej, wspólnych rozmów i wspomnień oraz do omówienia dalszych planów.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie podziękował funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej za współpracę z wieloma służbami i instytucjami, która zapewnia sprawną realizację zadań z zakresu kontroli celno-skarbowej, paszportowej, ale także fitosanitarnej, sanitarnej, weterynaryjnej, czy też jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

Spotkanie zakończył wspólny spacer po przejściu granicznym. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się nowo wybudowana platforma na autostradzie A4, gdzie w przyszłości będzie dokonywana kontrola graniczna.

Wydaje się, że dwie dekady to stosunkowo krótki czas w historii cła i granicy, jednak od otwarcia przejścia granicznego w Korczowej nastąpiły znaczące zmiany zarówno w natężeniu ruchu granicznego, jak i organizacji odpraw na jego terenie. W okresie tym nastąpił również zasadniczy rozwój jego infrastruktury.

Drogowe przejście graniczne w Korczowej zostało otwarte 3 stycznia 1998 r. W pierwszym etapie uruchomiono odprawę samochodów osobowych do 3,5 tony oraz autokarów. Odprawę ruchu towarowego rozpoczęto w roku 2000.  Przejście zapewnia kompleksową obsługę ruchu osobowego i towarowego wraz z odprawą zwierząt, artykułów rolno-spożywczych, towarów niebezpiecznych i odpadów. Przeprowadzane są tu kontrole: graniczna, celno-skarbowa, weterynaryjna, fitosanitarna, sanitarna, IJHARS. Po realizacji kompleksowej rozbudowy planowanie jest rozdzielnie ruchu – samochody osobowe i autokary będą odprawiane w terminalach autostradowych, a samochody ciężarowe w obrębie obecnie funkcjonującej infrastruktury.