5 stycznia br. w ramach przejazdu testowego na stację kolejową w Braniewie wjechał pociąg z Kaliningradu. Przejazd ten miał charakter pilotażowy, w celu zbadania zainteresowania podróżnych możliwością przekraczania posklo-rosyjskiej granicy w ruchu kolejowym. Pociągiem podróżowało prawie 150 Rosjan. Po odprawie celnej i paszportowej rosyjscy podróżni mogli pozostać w Braniewie, bądź skorzystać ze sposobności kontynuowania podróży podstawionym polskim składem do Gdyni.

Należy nadmienić, że w przeszłości pociągi na trasie Braniewo-Kaliningrad kursowały regularnie, jednakże połączenie to zostało zawieszone. 

Odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie korzystania z tej możliwości przekraczania granicy, przewoźnicy kolejowi z Polski i Rosji zorganizowali przejazd testowy.

Jak wynika z wypowiedzi polskich i rosyjskich kolejarzy, uruchomienie stałego połączenia na tej trasie pozostaje kwestia otwartą.