Drukuj
Odsłony: 3834

24 listopada br., Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Marian Banaś i Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Łapiński podpisali porozumienie w sprawie współdziałania Krajowej Administracji Skarbowej i Staży Granicznej.

Porozumienie ma celu zapewnienie sprawnej i efektywnej współpracy w obszarze realizacji zadań, m.in. w zakresie wzajemnej pomocy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejść granicznych (bezpieczeństwo i usprawnienie ruchu granicznego, działania kontrolne legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP) oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć służących zapobieganiu popełniania, wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych.

Strony zobowiązały się do wymiany informacji oraz koordynowaniu wspólnych działań.

 

Podpisano także porozumienie w sprawie redagowania wspólnego kanału komunikacyjnego serwisu granica.gov.pl oraz aplikacji mobilnych - Mobilna Granica i Asystent Granica.

 

Spotkanie przedstawicieli KAS i SG było także okazją do  przeanalizowania dotychczasowej współpracy. 

 

 

fot. Izabela Bajda KGSG