16 listopada 2017.  na terenie drogowego przejścia granicznego w Korczowej odbyło się spotkanie przedstawicieli KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu z przedstawicielami Podkarpackiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników i Spedytorów Drogowych w Rzeszowie. 

Inicjatorem wspólnych rozmów był Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu.  To kolejne  z cyklu spotkań, dotyczące wypracowania skutecznych mechanizmów współpracy, których celem jest optymalizacja przepustowości w zakresie transgranicznego ruchu towarowego a także uskutecznianie rozwiązań niwelujących utrudnienia w przekraczaniu granicy przez przewoźników.

Przepustowość przejść granicznych i czas przekroczenia granicy to zagadnienia, nad którymi służby graniczne na bieżąco prowadzą współpracę, stąd w rozmowach z przewoźnikami obecny był także przedstawiciel Straży Granicznej. 

Oprócz omówienia aktualnej sytuacji, dokonania oceny  wprowadzonych i funkcjonujących rozwiązań, uczestnicy spotkania wizytowali  także ukraińską stronę drogowego przejścia  granicznego Korczowa-Krakowiec. 

Na zakończenie dokonano pozytywnej oceny dotychczasowej współpracy. Podkreślono także konieczność kontynuacji  działań i spotkań w tym zakresie.