Drukuj
Odsłony: 2718

22 października br. polsko-ukraińskie przejścia graniczne w Korczowej i Medyce oraz teren planowanego do budowy przejścia w Malhowicach- Niżankowicach wizytowali Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Parubij. Wizyta była jednym z punktów dwudniowej międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Przemyślu.

Międzynarodowa konferencja zorganizowana została pod hasłem  "Tradycje Parlamentarne Europy Środkowej i Wschodniej". Wzięli w niej udział politycy z Polski, Ukrainy, Litwy, Węgier i Słowacji. Przedstawiciele parlamentów tych państw dyskutowali o przyszłości i współpracy międzyparlamentarnej a także rozmawiali o aktualnych problemach UE. 

Ważnym punktem obrad było podpisanie, w obecności polskiego oraz ukraińskiego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i Volodymyra Omelyana, memorandum dotyczącego dalszej współpracy w ramach Via Carpatia, kluczowego projektu transportowego, mającego zapewnić efektywne połączenie między Europą Północną i Południową.

Uczestnikami konferencji byli także przedstawiciele służb mundurowych obsługujących przejścia graniczne w woj. podkarpackim, w tym Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie podkom. Grzegorz Skowronek oraz Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Rogoz.

Ostatnim punktem programu była wizytacja przez marszałka Kuchcińskiego i przewodniczącego Parubija polsko-ukraińskich przejść granicznych. 

Podczas pobytu na przejściu granicznym w Korczowej, delegacja zapoznała się z procesem odprawy granicznej oraz infrastrukturą w kontekście planowanego rozdzielenia ruchu osobowego od towarowego.  Wizytując przejście graniczne w Medyce, poza obiektami i procesem prowadzenia odprawy granicznej i kontroli celnej,  parlamentarzyści zapoznali się także z specjalistycznym sprzętem kontrolnym. 


Poznanie technologii odpraw i planowanej infrastruktury to z kolei zagadnienia omawiane w miejscu planowanego do budowy  przejścia granicznego w Malhowicach-Niżankowicach.

 

 

fot. Paweł Kula