Z powodu blokady drogi dojazdowej po stronie ukraińskiej do przejścia granicznego Rawa Ruska - Hrebenne nastąpiło wstrzymanie odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z RP i wjazdowym do RP dla pojazdów wszystkich rodzajów ruchu. Zaleca się korzystanie z przejść granicznych w Dołhobyczowie i Hrubieszowie dla samochodów osobowych oraz w Dorohusku dla samochodów ciężarowych.