Oddział Celny w Medyce informuje o rozpoczętych przez Zakład Obsługi Przejść Granicznych pracach remontowych na terenie drogowego przejścia granicznego.  Prace remontowe mogą mieć wpływ na zachowanie ciągłości ruchu pojazdów ciężarowych wjeżdżających do Polski.

Przewidywany termin realizacji około 14 dni.