Zgodnie z informacją otrzymaną od Granicznego Inspektoratu Weterynarii - zmianie ulegają godziny pracy posterunku granicznej kontroli weterynaryjnej w Koroszczynie. W nocy 7/8 maja 2022 r. (w godz. 19 – 7) posterunek kontroli weterynaryjnej w Koroszczynie nie będzie przeprowadzał granicznych kontroli weterynaryjnych.