Informujemy, że odprawy pojazdów ciężarowych na kierunku wywozowym i przywozowym w drogowych przejściach granicznych w Medyce i w Korczowej odbywają się zgodnie z możliwościami strony ukraińskiej.