Uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczynającym się remontem wschodniej płyty dojazdowej do terminalu samochodowego w drogowym przejściu granicznym w Koroszczynie, Graniczny Lekarz Weterynarii w Koroszczynie od 18 października 2021 roku czasowo zawiesza wykonywanie kontroli weterynaryjnych przesyłek żywności pochodzenia zwierzęcego importowanych do Unii Europejskiej. Sytuacja ta spowodowana będzie brakiem możliwości dojazdu do strefy kontrolnej pojazdów ciężarowych. Kontrole zostaną wznowione po zakończeniu prac remontowych, prawdopodobnie na początku 2022 roku.

Na polskim odcinku granicy z Białorusią, kontrole weterynaryjne przesyłek żywności pochodzenia zwierzęcego importowanych do UE, będą wykonywane jedynie w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej. Kontrole pozostałych towarów, to jest: zwierząt, przesyłek produktów niespożywczych oraz pasz, a także kontrole tranzytowe będą odbywały się bez zmian.

 

Link do komunikatu Głównego Inspektoratu Weterynarii