9 września 2021 r. w Oddziale Celnym Drogowym w Dorohusku nastąpi przekazanie placu budowy pod remont nawierzchni przed wiatami odpraw na kierunku przywozowym (ruch towarowy) i odwodnienia liniowego na kierunku wywozowym. W połączeniu z rozpoczętymi już pracami, tj. budową budynku dla służb fitosanitarnych oraz remontem nawierzchni pomiędzy wagami a szlabanem wyjazdowym na kierunku wywozowym (ruch towarowy), spowoduje to znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów na terenie przejścia oraz wydłużenie czasu oczekiwania na przekroczenie granicy.

Szacuje się, że prace potrwają do połowy grudnia 2021 r.