W okresie od 25.08.2021 r. do 30.10.2021 r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w związku z planowanym remontem nawierzchni drogi krajowej nr 68 Koroszczyn - Wólka Dobryńska, o dł. 5,19 km (od km 6+240 do km 11+430).
Zakres robót dotyczy wymiany nawierzchni bitumicznej, pobocza umocnionego oraz robót ziemnych. 
Na odcinku prowadzonych robót ruch będzie odbywał się wahadłowo. Na betonowym pasie postojowym lokalnie wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się i postoju. Zakaz ograniczony będzie do etapu prowadzonych robót.