W dniach 24 -25 maja br. na terenie drogowego przejścia granicznego w Korczowej prowadzone będą prace remontowe nawierzchni asfaltowej w strefie ruchu towarowego na kierunku przywozowym do RP.  Podczas ich trwania mogą wystąpić utrudnienia  w płynności odpraw pojazdów ciężarowych.