Jak co roku w grudniu na wszystkich przejściach granicznych wzmożony jest ruch towarowy. Wynika to m.in. z rozliczania i finalizowania przez firmy rocznych kontraktów związanych z dostawami towarów.  Z końcem roku z reguły wygasają też zezwolenia dla firm na dokonywanie międzynarodowych transportów. Sytuacja ta powoduje spiętrzenie ruchu towarowego na wszystkich przejściach granicznych. Liczba odprawianych pojazdów ciężarowych jest w tym okresie zdecydowanie większa niż w innych okresach roku.

Zachęcamy kierowców do bieżącego śledzenia sytuacji na granicy i wybierania w miarę możliwości mniej obciążonych przejść.

Jak wynika z doświadczenia służb granicznych sytuacja zacznie się stabilizować po 24 grudnia.