Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie poinformował, że nie będzie przeprowadzał kontroli weterynaryjnych:
- w nocy: 24/25.12.2020 r.,
- w nocy: 31.12.2020/01.01.2021 r.