Informujemy, że strona białoruska na drogowych przejściach granicznych Kuźnica-Bruzgi oraz Bobrowniki-Bierestowica wprowadziła ograniczenia w ruchu osobowym na wjazd do swojego kraju. Na Białoruś mogą jedynie wjechać obywatele Białorusi powracający do kraju oraz osoby z paszportami dyplomatycznymi. Odprawy w ruchu towarowym na obu kierunkach odbywają się na bieżąco.