Informujemy, że od 22 września 2020 r. w drogowym przejściu granicznym Korczowej nastąpiła zmiana w organizacji ruchu granicznego dla pojazdów osobowych wyjeżdżających z Polski na Ukrainę, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

- wyłącznie nowo zakupione pojazdy dopuszczone do ruchu drogowego (pojazdy posiadające tablice rejestracyjne „tranzytowe, zjazdowe, czasowe” lub inne uprawniające do poruszania się)

- pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton (pojazdy poruszające się na tzw. „kołach własnych”)

- pojazdy będące jedynym towarem jaki został ujęty w zgłoszeniu celnym, którego wydrukiem dysponuje osoba przedstawiająca towar (TDT – T1 lub EAD – EX)

Wprowadzone zmiany dotyczą niżej wymienionych obszarów:

- przed terytorium DPG w Korczowej (pojazdy będą kolejkowane w ciągu ruchu osobowego)

- na terytorium DPG w Korczowej (pojazdy poruszają się pasem oznaczonym TRANSIT CARS)

- odprawa na terytorium DPG w Korczowej (pojazdy będą odprawiane na stanowisku odpraw PAS 6)