Informujemy, że na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie od 16.09.2020 r. do 17.10.2020 r. będą prowadzone prace remontowe na śluzie 8.1. Na czas remontu śluza zostanie wyłączona z ruchu, w związku z czym pojazdy nienormatywne będą kierowane na szlaban powtórnego ważenia. 

Prowadzone prace remontowe mogą spowodować wydłużenie czasu odpraw.

Zwracamy się z prośbą do podmiotów i kierowców dokonujących odpraw w Oddziale Celnym w Koroszczynie o zachowanie w tym okresie szczególnej ostrożności.