Zmiana organizacji ruchu przed drogowym przejściem granicznym w Medyce i na terenie drogowego przejścia granicznego.

 

Informujemy, że w Oddziale Celnym w Medyce  od 11-09-2020 od godziny 09:00 nastąpi zmiana  organizacji ruchu granicznego na kierunku wyjazdowym z Polski dla pojazdów osobowych, które spełniają  łącznie poniższe kryteria:

                    -     wyłącznie pojazdy nowo zakupione (posiadające tablice rejestracyjne „tranzytowe, zjazdowe, czasowe” lub inne uprawniające do poruszania się) 

                    -     dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 tony;

-      poruszające się na tzw. „kołach własnych”;

-      posiadających zgłoszenie celne w formie pisemnej (dokument EX lub T1).

Zmiana organizacji ruchu i odpraw będzie polegała na:

1.      przed drogowym przejściem granicznym  w Medyce – ruch pojazdów zostanie skierowany na pas ruchu osobowego/TAX FREE – według oznaczeń,

2.      na tereniedrogowego przejścia granicznego - odprawa graniczna i celna w/w pojazdów będzie realizowana na pasie ruchu nr 4.